Inzicht in 60 jaar aardgaswinning in Groningen

Inzicht in 60 jaar aardgaswinning in Groningen

Opdrachtgever
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Opdracht
Ontwikkeling van een offline en online publicatie van het rapport ‘Groningers boven gas’
Services
Datavisualisatie
Grafisch ontwerp
Infographics
Visuele identiteit
De aardgaswinning in Groningen heeft Nederland veel gebracht: inkomsten voor de staatskas, comfort voor huishoudens en welvaart. Maar de aardgaswinning bracht ook risico’s en schades met zich mee. Zo zijn er door de door aardgaswinning ontstane bevingen ondertussen meer dan 267.000 schades gemeld. Daarom staat bij veel Groningse huishoudens de veiligheid in het geding. Dit leidde onder meer tot het stoppen van de winning van aardgas. De grote vraag is: ‘Hoe heeft het zover kunnen komen?’
Lorem ipsum dolor sit amet conseq tetueisi

De Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen heeft hiernaar onderzoek gedaan. Zij hadden als doel waarheidsvinding en inzicht bieden in de besluitvorming over de aardgaswinning, de schadeafhandeling en de versterking in Groningen. Op 24 februari 2023 is het hieruit voortgekomen rapport ‘Groningers boven gas’ gepresenteerd.

VormVijf ging de uitdaging aan om het rapport in zeer korte tijd vorm te geven. Centraal hierbij stonden toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid. In twee maanden tijd is het rapport van concept tot publicatie gerealiseerd in zowel drukwerk als online.

Lorem ipsum dolor sit amet conseq tetueisi

Dynamiek in Groningen

De dynamiek en wisselwerking tussen de verschillende partijen in Groningen was het uitgangspunt voor de vormgeving. Niet alleen de bevingen brachten beweging in het Groningenveld. Ook de politieke en bestuurlijke besluitvorming en de communicatie tussen partijen als de markt, kennisorganisaties en inwoners van Groningen met betrekking tot de aardgaswinning heeft geleid tot veel dynamiek. Tijdens deze periode groeide de onzekerheid bij veel Groningers.

Play

Informatie op maat

Om de diverse doelgroepen te bereiken en te voorzien in hun informatiebehoefte is het rapport van bijna 2000 pagina’s vanuit verschillende invalshoeken toegankelijk gemaakt. Hiervoor zijn dwarsverbanden gelegd tussen thema’s, tijd en bevindingen.

Lorem ipsum dolor sit amet conseq tetueisi
Lorem ipsum dolor sit amet conseq tetueisi
Lorem ipsum dolor sit amet conseq tetueisi
Lorem ipsum dolor sit amet conseq tetueisi

Groot bereik

Om een groot publiek te bereiken zijn infographics ontwikkeld die inzicht geven in 60 jaar gaswinning en de impact hiervan op Groningen. De hoofdlijnen zijn gevisualiseerd in deze infographics. Dat hebben we gedaan aan de hand van onder andere feiten en cijfers, een tijdlijn over gaswinning, bevindingen en een uitleg over het verschil tussen natuurlijke en Groningse aardbevingen.

Meer weten?

Bekijk hier het rapport.

Bekijk