Ontwikkeling Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme

Ontwikkeling Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme

Opdrachtgever
Het ministerie van Binnenlandse Zaken
Opdracht
Het ontwikkelen van een visuele identiteit voor het Programma Discriminatie en Racisme (PDR) met behulp van verschillende middelen. Zoals een agenda beleidsopgave, een agenda werkgeversopgave, een infographic en praatplaat.
Services
Infographics
Merkstrategie
Visuele identiteit
Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) richtte begin 2021 het PDR op om de bestaande aanpak op het gebied van discriminatie en racisme te verbinden, versterken en versnellen. Zo wil BZK mechanismen en systemen van discriminatie, racisme en andere vormen van uitsluiting tegengaan. Hiermee laat zij zien dat zij staat voor antidiscriminatie en -racisme, zowel binnen de organisatie als op de beleidsterreinen. BZK gelooft erin dat ze inclusiviteit bereikt door gezamenlijk op te trekken. Het is van belang dat iedereen mee kan doen. Ongeacht afkomst, opleidingsniveau, levensovertuiging, gender of seksuele identiteit.
Visualisatie van een rapport van NCDR

Het PDR (Programma Discriminatie en Racisme) is het stimuleringsmechanisme voor het antidiscriminatie en -racisme beleid binnen BZK. De producten, zoals de agenda’s, moeten zowel binnen als buiten BZK een dialoog op gang brengen over hoe BZK het beleid zo inclusief mogelijk maakt en uitsluitingsmechanismen tegengaat.

Visualisatie van het binnenwerk van een rapport voor NCDR

BZK wil laten zien dat zij actief discriminatie en racisme aanpakt. Dit doet zij onder andere door inclusief te communiceren in woord en beeld. Inclusieve communicatie vraagt aandacht voor overeenkomsten en verschillen. Het isgelijkteken (=) laat zien dat we ondanks onze verschillen, streven naar gelijkwaardigheid. We gaan in gesprek met elkaar, schreeuwen niet maar luisteren. Dit laten we terugkomen in het zachte, positieve kleurenpalet. Dit palet vulden we aan met een sterke steunkleur. De fotografie en illustratieve stijl zijn uitgesproken en altijd positief en inclusief: iedereen doet mee.

De website van NCDR in een tablet
De website van NCDR op een laptop
De sociale media van NCDR

In lijn met dit concept bouwden we verder op de huisstijl die we ontwikkelden voor de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR): de zogenaamde moederhuisstijl. De NCDR is het overkoepelende orgaan om racisme en discriminatie te bestrijden. Het concept is verder uitgewerkt en aangevuld aan de hand van de wensen en eisen van BZK en krijgt hiermee een eigen stempel: de dochterhuisstijl. De visuele identiteit blijft herkenbaar als onderdeel van het grotere geheel. ‘Samen optrekken en ook als zodanig te herkennen.’

Een voorbeeld van de illustratieve stijl voor NCDR
Een voorbeeld van de illustratieve stijl voor NCDR
Twee roll-up banners van NCDR

Bekijk