EZK en LNV, samen naar klimaatneutraal

EZK en LNV, samen naar klimaatneutraal

Opdrachtgever
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Opdracht
Het maken van een verslag en rapport over duurzame bedrijfsvoering van het ministerie van Econmische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Deze bieden op creatieve en inspirerende wijze inzicht in de behaalde duurzaamheidsdoelstellingen.
Services
Datavisualisatie
Grafisch ontwerp
Infographics
Het gezamenlijke duurzaamheidsverslag van de ministeries van EZK en LNV geeft inzicht in de verduurzaming van hun bedrijfsvoering, zowel in de keten als bij beide ministeries en in hun diensten en agentschappen. De ministeries hebben een belangrijke taak bij het realiseren van de verduurzaming van Nederland. EZK is verantwoordelijk voor de klimaat- en energietransitie en LNV versterkt onze natuur en leefomgeving, waarmee ook de verduurzaming van de landbouw samenhangt. Omdat de ministeries een voorbeeldrol vervullen, zetten zij samen stappen naar hun doel: klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. Ieder jaar rapporteert de directie bedrijfsvoering hierover in het duurzaamheidsverslag.
Afbeelding van een aantal pagina's uit het Duurzaamheidsverslag 2022

We ontwikkelden het concept voor het duurzaamheidsverslag van 2021 en 2022. Feiten en cijfers vormen de basis voor de visualisatie van de behaalde resultaten. Naast het verslag maakten we een rapport op, geschikt voor zowel print als online.
In ons concept staat centraal welke impact ons werk, inclusief de reis ernaartoe, heeft op onze omgeving. Groene bedrijfsvoering betekent dat men rekening houdt met de impact van ‘binnen’ op ‘buiten’. En wat buiten gebeurt heeft ook weer effect op binnen. Dan wordt binnen juist buiten en andersom. Vanuit dit gedachtegoed maakten we een infographic die de effecten van groene bedrijfsvoering op buiten en binnen laat zien. Door het tastbaar maken van deze wisselwerking ontstaat openheid en transparantie.

Visualisatie van de behaalde duurzaamheidsdoelen van EZK en LNV in 2022 op een praatplaat
Visualisatie van de behaalde duurzaamheidsdoelen van EZK en LNV in 2022 op een roll-up banner

Deze conceptgedachte visualiseerden we; er loopt een schuine lijn door het midden van de pagina’s. Deze scheidt de blauwe helft (binnen) van de groene helft (buiten). Zo wordt buiten binnen, en binnen buiten! Dezelfde metafoor is toegepast in de fotografie. We fotografeerden steeds twee met elkaar corresponderende onderwerpen. Eén tafereel buiten en één tafereel binnen.

Visualisatie van de behaalde duurzaamheidsdoelen van EZK en LNV in 2021 op een roll-up banner
De voorpagina van het online verslag van 2021
Een overzicht van een aantal pagina's uit het online verslag uit 2021

Bekijk